Metsäkansa - Valkeakoski

Hallituksen kokoukset

 Tälle sivulle päivitetään lyhyet yhteenvedot hallituksen kokouksista.  Varsinaiset pöytäkirjat voi jokainen kyläyhdistyksen jäsen halutessaan saada nähtäväksi. Niitä voi pyytää yhdistyksen sihteeriltä Sari Sainiolta. Lähetä viesti kyläyhdistyksen sähköpostiin metsakansa.kylayhdistys(at)gmail.com
 

Vuosi 2018

11.2.

Hallitus keskusteli kylätalosta. Tehtyjen selvityksen perusteella hallitus on päätynyt tulokseen, ettei kyläatalon hankkiminen ole mahdollista, jolleivat resurssit oleellisesti lisäänny. Kyläyhdistys pyrkii lisäämään toimintaa ja koettaa saada järjestymään kokoustilan muilla järjestelyillä.

Metsäkansa's Road Trip järjestetään 4.8. Sen tuottajaksi valittiin Marianne Laakso.

Vuosikokous pidetään huhtikuussa. toimintasuunnitelmaan kirjataan tavoitteeksi latureitti kylälle ja leikkikenttä.

Kyläyhdistys on selvitellyt menneiden vuosien talousasioita. Asiakirjat ovat olleet viranomaisilla. Poliisi teki tutkinnan rajoittamispäätöksen ja syyttäjä päätti tutkinnan asioiden vanhenemisen perusteella. Kyläyhdistys konsultoi lakimiestä, jonka näkemykseen perustuen asiakirjat vietiin viranomaisille jo aiemmin. Hänen neuvostaan kyläyhdistys tekee kantelun oikeusasiamihelell, koska asia viipyi poliisin käsittelyssä niin kauan, että se vanheni.

Kyläyhdistyksen kirjanpitäjäksi valittiin A-tilit.

Kylälehti ilmestyy viidennen kerran kesän alussa. Sen tuottamisesta vastaavat Maria Viitala ja Sari Sainio.

 

Vuosikokous 2017

Vuosikokous pidettiin 8.3.

Pöytäkirja 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Talousarvio

 

Koskista koskilaisille - Koskinet.fi